torsdag 11 december 2014

Att förändra bestående

Sitter på utbildningsdagar för att bli bättre på att förändra till en bestående förändring. Inom IKT, denna gång.
Vad gör vi? Just nu tittar vi på verktyg som skapar en massa idéer till hur man kan använda det i undervisningen. Även om man tidigare tittat på verktygen, skapar det andra tankar när man gör det tillsammans med andra. Det är spännande!
Jag får massor av idéer till att stimulera min personal till förändring...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar