lördag 11 januari 2014

Min utvärdering av #digiskol

Eftersom jag hängt på Twitter under ett par år fick jag nys om Digitala skollyftet via grundarna på planeringsstadiet. Jag blev nyfiken, men förstod inte riktigt vad det var.
När det väl drog igång förstod jag fortfarande inte riktigt, men jag försökte ändå ta det till mig.

Det ångrar jag inte. Digitala skollyftet har varit en fantastisk plattform för IKT-lärande! Jag försökte sprida information om Digitiala skollyftet på min skola och några hängde på.

Mina mål med arbetet var:
Personligt mål #1
Organisera och genomföra införandet av lärplattor i undervisningen. Hur ger jag lärare, förskoleklasslärare och fritidspedagoger så bra förutsättningar som möjligt för att använda lärplattor i undervisningen? Hur får vi kontinuitet i fortbildningen av att använda lärplattor? Hur lär vi av varandra?

Personligt mål #2
Använda lärplattform i utvecklandet av uppdragsdialogen med mina medarbetare. Hur kan jag utveckla mina lärare och uppdragsdialoger med hjälp av vår lärplattform?

Vid utvärderingen av målen kan jag konstatera att inriktningen svängde av mot lite andra vägar.
Mål #1 kom alldeles på skam. Här har jag läst en del men inte varit aktiv på min Digitala skollyftet genom att kommunicera med andra om detta. Däremot har vi en grupp på skolan som jobbar med dessa frågor. Vi har i alla fall börjat.
Mål #2 har gått bättre. Jag har fått kontakt med utvecklare av vår lärplattform och vi ska träffas för att utbyta en del tankar. Jag har fått respons om mina tankar om hur jag kan använda lärplattformen i konferenssammanhang och i samband med uppdragsdialogen. Jag har många idéer och vad som fattas är kunskap om hur lärplattformen fungerar tekniskt.

De hangouts som legat ute på digitala skollyftet har gett mig ett utvecklat perspektiv på lärandet med hjälp av IKT. Jag gillade särskilt Carl Heath som ställde mitt tänkande om lärande på huvudet. Hans tankar hjälper mig i min övertygelse om att vi måste lära eleverna att vara entreprenöriella i sitt lärande, att kunskap inte alltid är något konstant och förutbestämt utan lika gärna är att använda sin fantasi, sin lust och att testa "om det går". Eftersom jag inte längre undervisar får jag inte riktigt utlopp för mina nya tankar, men som skolledare har jag möjlighet att föra diskussioner om vad lärande är. Hur ska vi organisera skolan för att eleverna ska få utlopp för den här sortens lärande, skolan är idag så inrutad där gamla förlegade ramar står i vägen för kreativiteten. De ämnen som finns i skolan ger inte alltid utrymme för vad eleverna egentligen behöver lära sig.
I mitt nästa liv vill jag vara lärare i teknik/slöjd, svenska, matematik, engelska och för att kunna arbeta med elevernas kreativitet och ändå kunna ta hänsyn till läroplanens mål. Då skulle jag kunna göra projekt där eleverna får undersöka och testa och utveckla sina förmågor, men ändå känna att vi inte bara leker.

Twitter är en outtömlig källa till kunskap och kunskapande. Där finns fantastiska initiativ till interaktion. Jag följer #skolchatt när jag har möjlighet och är nyfiken på #rektorschatt. De grupper jag följer på fb ger mig också input för fortbildning av IKT.

Nu gäller att sortera och fundera över vilken ingång min skola behöver för att utvecklas.
Tack till er fantastiska människor som sjösatte Digitala skollyftet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar