måndag 4 november 2013

Uppgift 2 #digiskol lärplattor och uppdragsdialog

Det är dags att bestämma sig för vilken riktning jag som skolledare ska ha i det digitala skollyftet. Jag tvekar mellan två personlig mål, men tänker att jag skulle kunna ha båda. Faktiskt!

Personligt mål #1
Organisera och genomföra införandet av lärplattor i undervisningen. Hur ger jag lärare, förskoleklasslärare och fritidspedagoger så bra förutsättningar som möjligt för att använda lärplattor i undervisningen? Hur får vi kontinuitet i fortbildningen av att använda lärplattor? Hur lär vi av varandra?

Personligt mål #2
Använda lärplattform i utvecklandet av uppdragsdialogen med mina medarbetare. Hur kan jag utveckla mina lärare och uppdragsdialoger med hjälp av vår lärplattform?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar