tisdag 26 november 2013

Flippad konferens #digiskol

Min kunskapssyn håller på att förändras.

Till vad, vet jag inte ännu. Jag vet bara att jag har tänkt annorlunda de senaste veckorna. Tänkt att vi alla skapar vår kunskap, att vi själva är våra lärare. Mitt tänkande kommer av vad andra säger till mig, vad jag ser, hör, läser eller upplever. Mina erfarenheter skapar mitt tänkande.

Ändå
vet jag inte vad jag tänkt förrän jag sagt eller skrivit det jag tänkt. Språket. Språket är vårt förlängda tänkande. Språket behöver en mottagare som speglar det jag säger eller skriver.

Om
vi då möjliggör öppenhet runt det vi tänker, genom att skriva och kommentera vad andra skriver INNAN vi sätter oss ner och TALAR om det vi ska lära oss, torde vi komma mycket längre i våra tankar. Då är även andra våra lärare och vi själva är våra lärare.

Detta är en förlängning på min tanke att kunna använda lärplattformen i konferenssyfte. Som att flippa konferensen.

Att jag tänkt annorlunda de senaste veckorna beror på att jag är en deltagare av det Digitala skollyftet! 

tisdag 12 november 2013

Lärplattformen som MOOC-plattform #digiskol

Fick frågan om jag kan tänka mig att berätta för övriga rektorer hur jag använder vår lärplattform gentemot mina lärare. Frågan kom från vår fantastiska utvecklingsledare i kommunen. Direkt kände jag att NEJ, det kan jag inte eftersom jag inte använder lärplattformen särskilt mycket. Det jag gör är att jag skriver veckobrev till personalen om vad som händer nästkommande vecka.
Vidare har jag tankar om att jag ska kunna använda den till att interagera med dem inför och efter utvecklingssamtal. Så långt har jag kommit. Känns inte som det är något att skriva hem om...

Idag har det dykt upp en ny tanke.

Kan jag använda lärplattformen som en slags intern MOOC? När jag ska vara den pedagogiska ledaren kan det ibland vara svårt att få kontinuitet i tankarna, det kan bli långt mellan träffarna. Om jag istället lägger ut en frågeställning tillsammans med någon tankeväckande text eller film och ger lärarna uppgifter under en förutbestämd tid. Detta skulle kunna vara som en förförståelse för en irl-träff med klassiskt upplägg.

Tänk vad mycket längre man skulle komma!

Lärplattformens blogg-verktyg skulle kunna användas, där man kan kommentera varandra.

Träff 1 - irl - Info om frågeställningen och upplägget
Uppgift 1 - titta på frågeställningen och inspirationsmaterialet (direkt efter träffen)
Uppgift 2 - skriva ner sina tankar ang frågeställningen i lärplattformen
Uppgift 3 - kommentera någon annans blogg
Uppgift 4 - prata med någon annan som tillsammans skriver antingen kommentar eller ett nytt blogginlägg
Träff 2 - irl - sammanfattning och diskussion

Vad tror ni?söndag 10 november 2013

Varför IT? #digiskol

Jisses vad många tankar jag får när jag läser bloggar i blogghubben! Så kul!

Något jag funderat på är hur digitaliseringen i skolan ska berika pedagogiken? Varför ska vi in med IT i undervisningen. För mig själv måste jag sortera det!

1 Presentation - att kunna presentera/förmedla något
2 Mängdträning - för att nöta in kunskap i långtidsminnet
3 Information - att ha en outtömlig uppdaterad källa till fakta och information
4 Verktyg - för att kunna underlätta interaktion, kollaboration och struktur
5 IT-kunskap - förstå tekniken
6 Lust - det blir lite roligare

Finns det fler?

Jag tror vi kommit ganska långt när det gäller att använda IT som presentationsverktyg. Det skrivs bloggar, barn gör Power Points och Prezis med en hand. Vi börjar få bra koll på mängdträningsappar. Förskolan och yngre barn övar matte med appar och äldre barn söker information på google och wikipedia.
Några lärare har börjat med programmeringsspråket för små barn och det flippas rätt friskt.

Min fundering är hur långt vi har kommit när det gäller IT som verktyg. Hur många redigerar film, introducerar verktyg som mentimeter, bambuser, qr-koder, geo-cash, socrative, trello, evernote eller liknande? Ett mål med IT är att ge elever så pass mycket IT-kunskap att de kan använda det i arbetslivet i framtiden för att vara kreativa, som verktyg. Oavsett om det gäller i ett kommersiellt syfte eller i någon slags organisation.

En stilla undran hur vi ser på IT...


MOOC som kunskapskälla #digiskol

Idag har jag varit på hockey och som en sann lärare passade jag på att både titta på matchen OCH lyssna ikapp denna veckas inspirationssamtal med Dave Cormier. Det funkade faktiskt att göra både och, även om jag ska erkänna att jag ägnade Dave mer uppmärksamhet än Falu IF.

Grymt inspirerande det här med MOOC!
Dave pratar om att vi gått från böcker och färdiga kurser som någon äger, till öppna studiecirklar som egentligen inte har någon kursplan utan som skapas under resans gång. Det får mig att fundera över kunskapsbegreppet. Vad är kunskap? Har kunskap förändrats? Kommer vi att se på kunskap på ett annat sätt i framtiden? Om kunskap har presenterats av enstaka personer/böcker som haft en uppfattning/bild av sanningen, som stått oemotsagd, hur har vi egentligen kunnat bilda oss egen kunskap utifrån det. Det är bara en bild som presenterats.
Kunskap utifrån flera som ger en mer nyanserad bild, borde ge oss större möjlighet att själva skapa oss uppfattningar som är närmare sanningen.

Funderade också över det han säger att MOOC till sin natur är förvirrande och att deltagarna irrar omkring och försöker skapa sig en uppfattning om vad MOOC egentligen är. Det stämmer! I alla fall på mig. Att vi kallar det "kurs" blir för mig förvirrande. "Course" har ett vidare begrepp som på något sätt innefattar riktning och strävan framåt, vilket för mig har tappats bort i det svenska ordet kurs (även om det egentligen innefattar det på svenska också!)

Jag har fortsatt höga förväntningar på mig själv under den här MOOCen. Måste bara hitta riktningen!

lördag 9 november 2013

IT och fritids #digiskol

 Fick en tankeställare idag när jag läste en tweet på Twitter som handlar om fritidshemmet och IT.
 

Vad gör jag som skolledare för att stimulera fritids att använda och utveckla elevernas IT-kunnande? Mitt fokus ligger på lärarna. Hela tiden. I och för sig har jag fritidspedagoger i min IT-grupp, men ännu har jag dem inte aktivt i mitt eget sätt att tänka IT.
Tack Åsa för att du gjorde mig uppmärksam på detta!

måndag 4 november 2013

Uppgift 2 #digiskol lärplattor och uppdragsdialog

Det är dags att bestämma sig för vilken riktning jag som skolledare ska ha i det digitala skollyftet. Jag tvekar mellan två personlig mål, men tänker att jag skulle kunna ha båda. Faktiskt!

Personligt mål #1
Organisera och genomföra införandet av lärplattor i undervisningen. Hur ger jag lärare, förskoleklasslärare och fritidspedagoger så bra förutsättningar som möjligt för att använda lärplattor i undervisningen? Hur får vi kontinuitet i fortbildningen av att använda lärplattor? Hur lär vi av varandra?

Personligt mål #2
Använda lärplattform i utvecklandet av uppdragsdialogen med mina medarbetare. Hur kan jag utveckla mina lärare och uppdragsdialoger med hjälp av vår lärplattform?