fredag 13 januari 2012

Intryck

Första veckans arbete har bjudit på många tankar. Några som jag ändå fått grepp om. Andra som fortfarande svävar fritt i mitt inre.
En tanke jag fått grepp om är hur lätt det är att göra sig missförstådd, och hur viktigt det är för ledare att försöka göra sig förstådda för att undvika missförstånd. Detta låter naturligtvis självklart, men hur gör man då? Hur gör man sig tydlig med vilka ambitioner man har och hur förmedlar man dessa så tydligt som möjligt.

Är det möjligt att vara tydlig utan att träffas?
Kan man förmedla sina intentioner via mail och via sina underhuggare?
Är det möjligt att vara tydlig via en plan?

Jag tänker så här.

1) Du måste blotta dig själv som person för att människor ska kunna förstå vem du är. Om du som ledare har alltför hög integritet är det svårt för de du ska leda att läsa av dig. Däremot inte sagt att du ska vara privat med dina medarbetare, men personlig. Blotta dina svagheter och din person. Det underlättar för alla.
2) Organisera möten mellan människor. Jag tror inte det är möjligt att leda utan att människor får träffas, det skapas alltför många tolkningar av skriven text.
3) Samla ihop produkten och frågor utifrån dessa möten. Och fatta beslut!
4) Delegera med tydlighet. Ge uppdrag åt människor och låt dem veta vad som förväntas av dem. Ett otydligt uppdrag skapar inte kreativa människor.

Allt detta är så självklart, men hur lätt är det? Och hur agerar jag själv som ledare?
Jobbiga tanke...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar