torsdag 11 december 2014

Att förändra bestående

Sitter på utbildningsdagar för att bli bättre på att förändra till en bestående förändring. Inom IKT, denna gång.
Vad gör vi? Just nu tittar vi på verktyg som skapar en massa idéer till hur man kan använda det i undervisningen. Även om man tidigare tittat på verktygen, skapar det andra tankar när man gör det tillsammans med andra. Det är spännande!
Jag får massor av idéer till att stimulera min personal till förändring...

lördag 11 januari 2014

Min utvärdering av #digiskol

Eftersom jag hängt på Twitter under ett par år fick jag nys om Digitala skollyftet via grundarna på planeringsstadiet. Jag blev nyfiken, men förstod inte riktigt vad det var.
När det väl drog igång förstod jag fortfarande inte riktigt, men jag försökte ändå ta det till mig.

Det ångrar jag inte. Digitala skollyftet har varit en fantastisk plattform för IKT-lärande! Jag försökte sprida information om Digitiala skollyftet på min skola och några hängde på.

Mina mål med arbetet var:
Personligt mål #1
Organisera och genomföra införandet av lärplattor i undervisningen. Hur ger jag lärare, förskoleklasslärare och fritidspedagoger så bra förutsättningar som möjligt för att använda lärplattor i undervisningen? Hur får vi kontinuitet i fortbildningen av att använda lärplattor? Hur lär vi av varandra?

Personligt mål #2
Använda lärplattform i utvecklandet av uppdragsdialogen med mina medarbetare. Hur kan jag utveckla mina lärare och uppdragsdialoger med hjälp av vår lärplattform?

Vid utvärderingen av målen kan jag konstatera att inriktningen svängde av mot lite andra vägar.
Mål #1 kom alldeles på skam. Här har jag läst en del men inte varit aktiv på min Digitala skollyftet genom att kommunicera med andra om detta. Däremot har vi en grupp på skolan som jobbar med dessa frågor. Vi har i alla fall börjat.
Mål #2 har gått bättre. Jag har fått kontakt med utvecklare av vår lärplattform och vi ska träffas för att utbyta en del tankar. Jag har fått respons om mina tankar om hur jag kan använda lärplattformen i konferenssammanhang och i samband med uppdragsdialogen. Jag har många idéer och vad som fattas är kunskap om hur lärplattformen fungerar tekniskt.

De hangouts som legat ute på digitala skollyftet har gett mig ett utvecklat perspektiv på lärandet med hjälp av IKT. Jag gillade särskilt Carl Heath som ställde mitt tänkande om lärande på huvudet. Hans tankar hjälper mig i min övertygelse om att vi måste lära eleverna att vara entreprenöriella i sitt lärande, att kunskap inte alltid är något konstant och förutbestämt utan lika gärna är att använda sin fantasi, sin lust och att testa "om det går". Eftersom jag inte längre undervisar får jag inte riktigt utlopp för mina nya tankar, men som skolledare har jag möjlighet att föra diskussioner om vad lärande är. Hur ska vi organisera skolan för att eleverna ska få utlopp för den här sortens lärande, skolan är idag så inrutad där gamla förlegade ramar står i vägen för kreativiteten. De ämnen som finns i skolan ger inte alltid utrymme för vad eleverna egentligen behöver lära sig.
I mitt nästa liv vill jag vara lärare i teknik/slöjd, svenska, matematik, engelska och för att kunna arbeta med elevernas kreativitet och ändå kunna ta hänsyn till läroplanens mål. Då skulle jag kunna göra projekt där eleverna får undersöka och testa och utveckla sina förmågor, men ändå känna att vi inte bara leker.

Twitter är en outtömlig källa till kunskap och kunskapande. Där finns fantastiska initiativ till interaktion. Jag följer #skolchatt när jag har möjlighet och är nyfiken på #rektorschatt. De grupper jag följer på fb ger mig också input för fortbildning av IKT.

Nu gäller att sortera och fundera över vilken ingång min skola behöver för att utvecklas.
Tack till er fantastiska människor som sjösatte Digitala skollyftet!

Mina ambitioner kom på skam...

Vad hände? Jag hade så många idéer och så mycket kraft till att utveckla mig själv. Jag var tok-aktiv på Digitala skollyftet, läste allt och skrev lite lagom mycket, tog in all klokskap från härliga nyfikna människor.
Så gick jag vilse. Jag glömde bort att vara aktiv. Annat kom emellan, kan man tro, men det är inte riktigt sant. Jag glömde helt enkelt.

Sååå tråkigt!

Jag har lyssnat och tittat och läst i efterhand. Så nu är jag lite ledsen att det snart är över. Nu när jag är på gång igen.

Vad har jag fått ut av Digitala skollyftet?
Massor! Det sköna är att det finns så många olika ingångar i IKT. Många saker har jag nosat på och jag har lärt mig så mycket av andra. Som skolledare är jag varse att min roll kan vara avgörande för att likvärdigheten inom min skola ska finnas, men samtidigt finns det så många som kan så mycket mer än jag, vilka måste få blomma och få utrymme och sprida sina kunskaper. Svårigheten tycker jag är att veta vilken väg man ska ta för att personalen ska känna sig trygg med IKT. Att de ska känna sig stärkta och att de behärskar situationen.
Hur jobbar andra skolledare med att fortbilda sin personal inom IKT? Vilket tema?

tisdag 26 november 2013

Flippad konferens #digiskol

Min kunskapssyn håller på att förändras.

Till vad, vet jag inte ännu. Jag vet bara att jag har tänkt annorlunda de senaste veckorna. Tänkt att vi alla skapar vår kunskap, att vi själva är våra lärare. Mitt tänkande kommer av vad andra säger till mig, vad jag ser, hör, läser eller upplever. Mina erfarenheter skapar mitt tänkande.

Ändå
vet jag inte vad jag tänkt förrän jag sagt eller skrivit det jag tänkt. Språket. Språket är vårt förlängda tänkande. Språket behöver en mottagare som speglar det jag säger eller skriver.

Om
vi då möjliggör öppenhet runt det vi tänker, genom att skriva och kommentera vad andra skriver INNAN vi sätter oss ner och TALAR om det vi ska lära oss, torde vi komma mycket längre i våra tankar. Då är även andra våra lärare och vi själva är våra lärare.

Detta är en förlängning på min tanke att kunna använda lärplattformen i konferenssyfte. Som att flippa konferensen.

Att jag tänkt annorlunda de senaste veckorna beror på att jag är en deltagare av det Digitala skollyftet! 

tisdag 12 november 2013

Lärplattformen som MOOC-plattform #digiskol

Fick frågan om jag kan tänka mig att berätta för övriga rektorer hur jag använder vår lärplattform gentemot mina lärare. Frågan kom från vår fantastiska utvecklingsledare i kommunen. Direkt kände jag att NEJ, det kan jag inte eftersom jag inte använder lärplattformen särskilt mycket. Det jag gör är att jag skriver veckobrev till personalen om vad som händer nästkommande vecka.
Vidare har jag tankar om att jag ska kunna använda den till att interagera med dem inför och efter utvecklingssamtal. Så långt har jag kommit. Känns inte som det är något att skriva hem om...

Idag har det dykt upp en ny tanke.

Kan jag använda lärplattformen som en slags intern MOOC? När jag ska vara den pedagogiska ledaren kan det ibland vara svårt att få kontinuitet i tankarna, det kan bli långt mellan träffarna. Om jag istället lägger ut en frågeställning tillsammans med någon tankeväckande text eller film och ger lärarna uppgifter under en förutbestämd tid. Detta skulle kunna vara som en förförståelse för en irl-träff med klassiskt upplägg.

Tänk vad mycket längre man skulle komma!

Lärplattformens blogg-verktyg skulle kunna användas, där man kan kommentera varandra.

Träff 1 - irl - Info om frågeställningen och upplägget
Uppgift 1 - titta på frågeställningen och inspirationsmaterialet (direkt efter träffen)
Uppgift 2 - skriva ner sina tankar ang frågeställningen i lärplattformen
Uppgift 3 - kommentera någon annans blogg
Uppgift 4 - prata med någon annan som tillsammans skriver antingen kommentar eller ett nytt blogginlägg
Träff 2 - irl - sammanfattning och diskussion

Vad tror ni?söndag 10 november 2013

Varför IT? #digiskol

Jisses vad många tankar jag får när jag läser bloggar i blogghubben! Så kul!

Något jag funderat på är hur digitaliseringen i skolan ska berika pedagogiken? Varför ska vi in med IT i undervisningen. För mig själv måste jag sortera det!

1 Presentation - att kunna presentera/förmedla något
2 Mängdträning - för att nöta in kunskap i långtidsminnet
3 Information - att ha en outtömlig uppdaterad källa till fakta och information
4 Verktyg - för att kunna underlätta interaktion, kollaboration och struktur
5 IT-kunskap - förstå tekniken
6 Lust - det blir lite roligare

Finns det fler?

Jag tror vi kommit ganska långt när det gäller att använda IT som presentationsverktyg. Det skrivs bloggar, barn gör Power Points och Prezis med en hand. Vi börjar få bra koll på mängdträningsappar. Förskolan och yngre barn övar matte med appar och äldre barn söker information på google och wikipedia.
Några lärare har börjat med programmeringsspråket för små barn och det flippas rätt friskt.

Min fundering är hur långt vi har kommit när det gäller IT som verktyg. Hur många redigerar film, introducerar verktyg som mentimeter, bambuser, qr-koder, geo-cash, socrative, trello, evernote eller liknande? Ett mål med IT är att ge elever så pass mycket IT-kunskap att de kan använda det i arbetslivet i framtiden för att vara kreativa, som verktyg. Oavsett om det gäller i ett kommersiellt syfte eller i någon slags organisation.

En stilla undran hur vi ser på IT...


MOOC som kunskapskälla #digiskol

Idag har jag varit på hockey och som en sann lärare passade jag på att både titta på matchen OCH lyssna ikapp denna veckas inspirationssamtal med Dave Cormier. Det funkade faktiskt att göra både och, även om jag ska erkänna att jag ägnade Dave mer uppmärksamhet än Falu IF.

Grymt inspirerande det här med MOOC!
Dave pratar om att vi gått från böcker och färdiga kurser som någon äger, till öppna studiecirklar som egentligen inte har någon kursplan utan som skapas under resans gång. Det får mig att fundera över kunskapsbegreppet. Vad är kunskap? Har kunskap förändrats? Kommer vi att se på kunskap på ett annat sätt i framtiden? Om kunskap har presenterats av enstaka personer/böcker som haft en uppfattning/bild av sanningen, som stått oemotsagd, hur har vi egentligen kunnat bilda oss egen kunskap utifrån det. Det är bara en bild som presenterats.
Kunskap utifrån flera som ger en mer nyanserad bild, borde ge oss större möjlighet att själva skapa oss uppfattningar som är närmare sanningen.

Funderade också över det han säger att MOOC till sin natur är förvirrande och att deltagarna irrar omkring och försöker skapa sig en uppfattning om vad MOOC egentligen är. Det stämmer! I alla fall på mig. Att vi kallar det "kurs" blir för mig förvirrande. "Course" har ett vidare begrepp som på något sätt innefattar riktning och strävan framåt, vilket för mig har tappats bort i det svenska ordet kurs (även om det egentligen innefattar det på svenska också!)

Jag har fortsatt höga förväntningar på mig själv under den här MOOCen. Måste bara hitta riktningen!